EPS-TOPIC FEE को बारेमा सम्पुण जानकारी

 यदि तपाई हरु पनि कोरिया जाने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने  तपाई हरुले बिभिन्न प्रकारका शुल्क हरु तिर्नु पर्ने हुन्छ  | यदि तपाइहरुले यी शुल्क हरु तिर्नु भयन भने EPS - TOPIK को परिक्षामा समाबेश हुन् सक्नु हुन्न | यति मात्र नभयर तपाइँ हरुले कोरियामा रोजगारिको लागि जान पाउनु हुन्न | 

यदि तपाइ हरुको दिमागमा पनि बिभिन्न प्रकारका प्रश्न हरु छन भने तपाई हरुले पनि यो  लेखलाइ अन्तिम सम्म हेर्नु भयो भने तपाइँ हरुले पनि एकदमै महत्वपूर्ण जानकारी हरु पाउन सक्नु हुनेछ | कोरिया जान चाहनु हुने साथि हरुले  यी सम्पूर्ण कुरा हरु जान्नु भयको खण्डमा तपाइँ हरुलाई एक दमै धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ | 

EPS-TOPIC FEE


त्यी सम्पूर्ण शुल्क हरु निम्नलिखित छन् :- 

  • EPS - TOPIK को परिक्षामा सहभागी हुन चाहने व्यक्ति हरुले परिक्षा शुल्क $28 इसेवा वा ग्लोबल आइ एम इ बैक मार्फत तिर्नु पर्छ | 
  • Medical Checkup को लागि तपाइँहरुले  तपाइहरुले $55.64 रुपैया तिर्नु पर्ने हुन्छ | 
  • TB- Checkup को लागि  $10 तिर्नु पर्ने हुन्छ | 
  • Job Appication को लागि तपाइँहरुले $5 तिर्नु पर्ने हुन्छ | 
  • Epassport को लागि नेपालि रुपैया  पाच हजार तिर्नु पर्ने हुन्छ |( नया पासपोर्टको लागि ) 
  • VISA को लागि तपाइँ हरुले $60 तिर्नु पर्ने हुन्छ | 
  • One Way Ticket को लागि तपाइँ हरुले लगभग 400 डलर तिर्नु पर्ने हुन्छ | 
  • insurance को लागि तपाइँ हरुले $65 तिर्नु पर्ने हुन्छ | 
  • Foreign Employment Welfare Fund कल्याणकारी कोषको लागि तपाईहरुले  $25 तिर्नु पर्ने  हुन्छ | 
  • Operating Expenses स्वरूप तपाईहरुले $46.20 तिर्नु पर्ने हुन्छ | 
यसरि तपाइँहरुले पनि यी माथि उल्लेखित सम्पूर्ण शुल्क हरु तिरिसके पश्चात मात्र कोरिया मा रोजगारीको लागि जान पाउनुहुनेछ | अबस्य पनि तपाईहरुलाई यो छोटो लेखले सहयोग पुरायो होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु | यदि केहि कुरा हरुको बारेमा अझ धेरै जान्न चाहनु हुन्छ भने तल कमेन्ट बक्स मा लेख्न सक्नु हुनेछ | 

Post a Comment

0 Comments